Ukončením a odovzdaním projektu sa pre nás povinnosti nekončia. Štandardným pokračovaním spolupráce so zákazníkom je dohoda O následných službách (Post-sale services). Tá zahŕňa rôzne doplnkové služby ako updaty, požadované zmeny alebo doplnky, telefonicý support a podobne.