Každou spoločnosťou prúdi niekoľko rôznych typov dokumentov. Doručená pošta, dodávateľské faktúry, objednávky a podobne. Donedávna bolo bežné, že firmou putoval doklad, ktorý viaceré oddelenia postupne spracovávali. To so sebou nieslo mnohé obmedzenia a riziká ako stratu dokladu alebo nemožnosť súčastného spracovania. 
Naše riešenie Vám umožní optimalizovať procesy ako spotreba zdrojov a dopĺňanie zásob alebo tok informácií vo Vašej spoločnosti. Na začiatku je jednoduché prevedenie všetkých prichádzajúcich dokumentov do elektronickej podoby a celé ďalšie spracovanie prebieha vrámci centrálneho informačného systému. Z toho vyplýva niekoľko výhod, ktoré výrazne zvyšujú efektivitu práce s dokumentami. Všetky oddelenia alebo pracovníci, ktorých sa dokument týka majú o ňom okamžitú informáciu a prístup. Originálny papierový dokument pritom bezpečne leží v archíve. 
Na to, aby sme spoločne navrhli správny postup pri spracovaní digitalizovaných dokumentov spravíme Vám dôkladnú analýzu. Robí sa to vo forme rozhovorov. Predovšetkým riadiaci pracovníci určia ciele, ktoré má ten-ktorý proces splniť. Pri analýze sa ale musia zobrať do úvahy aj pripomienky a návrhy jednotlivých užívateľov, ktorí budú do procesov zapojení. Je dôležité moduly, ktorými sa systém napĺňa navrhnúť intuitívne a ergonomicky. V opačnom prípade sa môžete stretnúť s nevôľou užívateľov pracovať so systémom, čo môže spôsobiť vážne problémy pri implementácii.
Kompetencie jednotlivých oddelení alebo pracovníkov sú ohraničené prístupovými právami. Tie je možné definovať na jednotlivé dokumenty, na užívateľa, na oddelenie alebo na fázu procesu.
Typickými príkladmi našich riešení Document workflow systémov je spracovanie objednávok a faktúr so schvaľovacím procesom v prepojení s úlohami, knihou pošty a hromadnou korešpondenciou.