Ide o systém, ktorý umožňuje centrálnu evidenciu všetkých firemných kontaktov. Jeho primárna funkcia je okamžité sprístupnenie kontaktných informácií určeným skupinám alebo užívateľom s prístupom do systému. Rýchle vyhľadanie zabezpečí tzv. fulltext hľadanie, ktoré zadaním ľubovoľného kľúčového reťazca (časť mena, priezviska, názvu firmy,...) vylistuje zoznam zodpovedajúcich záznamov. Jednoduchým a funkčným spôsobom definuje úrovne prístupových práv. Tým eliminuje možnosť úniku informácií o kontaktoch na obchodných partnerov. 
Ďalšou z funkcií je hromadná korešpondencia pomocou vopred vytvorených zoznamov adresátov tzv. mailinglistov. Systém dokáže vyselektovať skupiny mailových adries užívateľov, ktorí súhlasili so zasielaním určitého mailingu. Ide väčšinou o upozornenia na najbližšie semináre alebo akcie, ktoré organizuje náš klient. Systém umožňuje automatické hromadné rozoslanie mailov na adresy uvedené vo vybranom mailingliste.