V dnešnej dobe má asi najväčšiu cenu čas. Preto je kľúčovo dôležité ako budete čas Vašich zamestnancov organizovať a evidovať. 
Máme v praxi nasadených niekoľko rôznych systémov, ktoré úplne zabezpečujú organizáciu a evidenciu odpracovaného času. Takýto systém môže pozostávať z niekoľkých previazaných častí: Projekty, Aktivity, Úlohy, Výkazy práce, Výstupné zostavy...
Zadavánie úloh môže byť triviálne jednoduché a dostupné z akéhokoľvek zariadenia pripojeného do internetu alebo lokálnej siete a ktoré má internetový prehliadač. Veľa atribútov sa môže predvyplniť alebo vyplniť na pozadí automaticky. V rozšírených vlastnostiach úlohy, ktoré sú defaultne schované môžete úlohe priradiť ľubovoľné vlastnosti, ktoré si nadefinujete a ktoré Vám dajú obrovské možnosti pri výstupnom spracovaní. Úlohy možno priraďovať k projektom alebo aktivitám/činnostiam oboma smermi. 
Výkazy práce je veľmi efektívne vytvárať priamo z úloh, pričom veľa atribútov sa preberie priamo z úlohy. Týmto vzniknú priame väzby medzi odhadmi pri zadávaní úlohy a reálnymi stavmi po jej odovzdaní. 
Výstupmými zostavami môžu byť kompletné fakturačné podklady pre odberateľské faktúry, podklady pre úkolovú časť miezd, analýza efektivity a rentability úloh/projektov/činností a podobne.