Ide o systém pre správu vzťahov so zákazníkmi. Štandardne slúži na evidovanie aktivít realizovaných u súčastných ale aj potenciálnych zákazníkov, evidovanie prebiehajúcich a naplánovaných zákaziek. K aktivitám a zákazkám je možné prehľadne priraďovať súvisiace dokumenty. Prcízne naplnená agenda poskytuje spoľahlivý finančný plán a kompletné podklady k fakturácii. Možnosti výstupných zostáv sú obmedzené iba Vašou fantáziou, potrebami a rozpočtom.
Súčastné proprietárne riešenia na správu vzťahov so zákazníkmi sú často zložité na používanie a implementáciu a tiež drahé pri nadobudnutí aj pri prevádzke. Náklady iba na implementáciu sa pohybujú rádovo v desiatkach tisícov €. K tomu prirátajte licencie za platformu - väčšinou MS Windows server a za software samotný. Aj po hlbokej customizácii v nich budete narážať na množstvo prvkov, ktoré nikdy nepoužijete a akákoľvek špecifickú úpravu Vám implementátor dá draho zaplatiť. Pokiaľ Vám rovno nepovie, že Vaša požiadavka nieje realizovateľná. 
V kontraste s popísaným scenárom Vám my ponúkame jednoduché riešenie zamerané na Vami určené ciele. 
V súčastnosti máme odovzdaný a odladený takýto produkt, ktorý presne spĺňa zákazníkove potreby a je preňho základným pracovným nástrojom. Cena za vývoj  na mieru nieje nízka, ale v porovnaní s konkurenčným proprietárnym riešením je rádovo nižšia, pretože platíte iba vývoj.