Veľmi žiadaný je náš systém na spracovanie dokumentov a organizáciu a evidenciu práce
Pre spoločnosť pôsobiacu vo verejnom obstarávaní sme vypracovali systém na vedenie vzťahov so zákazníkmi. Za zmienku ešte stojí systém pre komplexnú správu firemných kontaktov a hromadnú poštu. 
Niektoré z týchto projektov sme vypracovávali pre rôznych zákazníkov. Zaímavé bolo, že aj keď išlo o rovnaký štandardný podnikový proces, výsledkom boli rôzne informačné systémy. Nastalo to preto, lebo sme sa úplne prispôsobili požiadavkám zákazníkov a ich špecifickým podmienkam.