Platforma

Platforma, ktorú používame na vývoj a prevádzku našich produktov pozostáva z troch súčastí: 
  • skriptovací programovací jazyk PHP, ktorý vykonáva skripty na strave serveru a na klienta sa vracia hotový výsledok. Tým sa centralizuje potreba výkonu na jedno miesto - server. Inými slovami, nebudete takmer vôbec závislí od výkonu klienta (desktopu alebo mobilnej aplikácie).
  • databázový systém MySQL. Je ľahko implementovateľný a dobre optimalizovaný na výkon.
  • sofwarový webový server Apache, na ktorom beží väčšina súčastných vebowých stránok.