Intranetové aplikácie

Intranetové aplikácie tvoria podmnožinu webových aplikácií. Intranetové aplikácie sa používajú v lokálnej sieti pre potreby jednej organizácie. Pod webovou aplikáciou myslíme program, s ktorým sa pracuje pomocou internetového prehliadača. V prehliadači sa však aplikácia vpodstate iba zobrazuje. Typické pre intranetové aplikácie je, že ich programová a dátová časť je umiestnená na serveri. Server môže byť bežiaci ako služba na jednom počítači spolu s prehliadačom, v ktorom s aplikáciou pracujeme. Častejšie však server býva samostatný fyzický alebo virtuálny počítač umiestnený v lokálnej sieti. Intranetové aplikácie sú v porovnaní s klasickými výhodnejšie pre sieťové použitie. Z výhod je treba spomenúť centrálnu aktualizáciu, žiadnu potrebu inštalovať klientskú časť, nezávislosť na platforme, nezávislosť na výkone klientského zariadenia. Nevýhodou je nevyhnutnosť sieťového pripojenia.