Pre našich zákazníkov ponúkame riešenie prevádzky serveru aplikácie mimo ich priestorov. Aplikácia bude fyzicky bežať na jednom z našich serverov, ktoré sú umiestnené v niekoľkých renomovaných datacentrách na Slovensku. Napríklad VNET, Rainside, SWAN a Websupport. Môžeme Vám prenajať presne definované systémové prostriedky (výkon procesora a kapacitu pamäte a disku) potrebné pre plynulý beh aplikácie. Vyčlenenie presne definovaných prostriedkov realizujeme pomocou virtualizácie. Vytvoríme Vám optimálne navrhnutý vlastný virtuálny server, na ktorom bude bežať iba Vaša aplikácia. Takto je zabezpečené, že si kupujete len to, čo aktuálne potrebujete a že na server s Vašimi dátami nepristupuje nikto iný okrem Vašich užívateľov.
Bezpečnosť je možné a odporúčané ošetriť na niekoľkých úrovniach. Firewall (prístup iba z adresy Vašej prevádzky), VPN (šifrovaný tunel medzi Vami a Vašim vituálnym serverom), Web server (SSL šifrovanie), PHP autentifikácia (overenie na úrovni aplikácie). 
Technickú realizáciu pre nás zabezpečuje naša partnerská firma Alfa Centauri.